Πολιτική απορρήτου

Πολιτική απορρήτου

Στο σχέδιο Roma 5 τρέφουμε ειλικρινή σεβασμό για το απόρρητό σας.

Η εταιρεία μας σε ό,τι αφορά τη σημασία της ορθής συλλογής, διατήρησης, επεξεργασίας και αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων των πελατών και των επισκεπτών/χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος, δηλώνει ρητά ότι τηρεί όλες τις εγγυήσεις ασφάλειας διαχείρισης και προστασίας των ιδιωτών σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικά δεδομένα, σε συμμόρφωση με αυτά που ορίζονται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό αριθ. 2016/679, όπως έχει ενσωματωθεί στο εθνικό μας δίκαιο και ισχύ.

Η εταιρεία μας δεσμεύεται να διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή και προστατευμένα. Παρακάτω θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε και γιατί.

Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα (όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, email)

     Στην αποστολή και παράδοση, για την σωστή και έγκαιρη αποστολή της παραγγελίας σας.

     Στην αποστολή μηνυμάτων με email για την επιβεβαίωση και τα στοιχεία της παραγγελίας σας.

     Για την πρόληψη και τον εντοπισμό εγκληματικών ενεργειών, είτε εναντίον σας είτε εναντίον της εταιρείας μας.

     Για να γνωρίζουμε τις προτιμήσεις σας και έτσι να διασφαλίσουμε ότι σας προσφέρουμε ακριβώς αυτό που θέλετε και να παραμείνετε ανταγωνιστικοί.

Το ιστορικό της επικοινωνίας σας με την εταιρεία μας

Η επικοινωνία σας με το Roma 5 design μέσω email ή μέσω Facebook, Instagram κ.λπ., αποθηκεύεται και χρησιμοποιείται μόνο για την εξυπηρέτηση των πελατών μας με τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες. Επιπλέον, χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση του προσωπικού μας, οπότε κάθε φορά που επικοινωνείτε μαζί μας, λαμβάνετε την καλύτερη δυνατή υποστήριξη πελατών.

Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων από τρίτους

Η εταιρεία μας δηλώνει ρητά ότι δεν θα κάνει καμία παράνομη ή ακατάλληλη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και δεν θα μεταφέρει με κανέναν τρόπο, για κανένα λόγο, και σε τρίτους προσωπικά στοιχεία εκτός από αυτά που απαιτούνται για την παροχή και τη βελτίωση των υπηρεσιών μας.

Ωστόσο, μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα για τα οποία μας έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας, σε εταιρείες που συνεργάζονται με τη Roma 5 Design, για να υποστηρίξουμε, να προωθήσουμε και να εκτελέσουμε την εμπορική σας σχέση μαζί μας, αλλά πάντα υπό προϋποθέσεις που διασφαλίζουν πλήρως ότι η προσωπική σας πληροφορίες δεν υφίστανται καμία παράνομη επεξεργασία. Πρόκειται για εταιρείες που συμβάλλουν στην εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και στη σωστή εκτέλεση της παραγγελίας σας, όπως εταιρείες ανάπτυξης web και ψηφιακών εφαρμογών καθώς και εταιρείες παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφορών.

Αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων

Η εταιρεία μας ρητά δηλώνει ότι διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα που μοιράζονται οι πελάτες/χρήστες και μόνο αυτά, για όσο διάστημα οι τελευταίοι παραμένουν ενεργοί στον λογαριασμό τους ή για όσο διάστημα απαιτείται για να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας.

Στο βαθμό που κρίνεται ευλόγως αναγκαίο, η επιχείρησή μας, σε συμμόρφωση με υποχρεώσεις και απαιτήσεις που απορρέουν από το νόμο, είτε για την επίλυση διαφορών είτε για την πρόληψη και τον εντοπισμό εγκληματικών πράξεων, δικαιούται να διατηρεί τα αποθηκευμένα προσωπικά σας δεδομένα, ακόμη και αν έχετε απενεργοποιήσει λογαριασμό ή δεν είναι πλέον απαραίτητο να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.

Δικαιώματα του πελάτη

Έχετε μια σειρά δικαιωμάτων επί των προσωπικών πληροφοριών / δεδομένων που έχετε παράσχει στην εταιρεία μας. Πιο συγκεκριμένα:

     Το δικαίωμα να ενημερώνεστε για τη συλλογή, επεξεργασία, διατήρηση και αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρεία μας (βλ. παραπάνω!)

     Το δικαίωμα να έχετε ανά πάσα στιγμή πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα, τις πληροφορίες και τις λεπτομέρειες που εσείς οι ίδιοι μας έχετε παράσχει

     Το δικαίωμα να μας ζητήσετε να τροποποιήσουμε -σε περίπτωση που δεν είναι σωστά- τα δεδομένα που διατηρεί η εταιρεία μας για εσάς και το δικαίωμα να τροποποιήσουμε (μέσω του προσωπικού σας λογαριασμού/προφίλ) όλα τα στοιχεία που σχετίζονται με τα παρεχόμενα προσωπικά δεδομένα

     Το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε προσωπικά δεδομένα που διατηρεί η εταιρεία για εσάς. Στην περίπτωση αυτή, η εταιρεία υποχρεούται να διαγράψει τα δεδομένα σας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εφόσον συντρέχει ένας από τους παρακάτω αποκλειστικά αναφερόμενους λόγους:

  • τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα, σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν από την εταιρεία μας ή υποβλήθηκαν σε άλλη επεξεργασία,
  • έχετε αποσύρει τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρεία μας και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία
  • αντιτάσσεστε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και δεν υφίστανται επιτακτικοί και νομικοί λόγοι επεξεργασίας,
  • τα προσωπικά δεδομένα έχουν υποστεί παράνομη επεξεργασία,
  • τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να διαγραφούν προκειμένου να τηρηθεί η νομική υποχρέωση βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ στην οποία υπόκειται η επιχείρησή μας,
  • τα προσωπικά δεδομένα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας απευθείας σε παιδί, όπως συγκεκριμένα αναφέρεται στο αρ. 8 παρ. 1 ΓΚΠΔ

     Το δικαίωμα λήψης των προσωπικών δεδομένων που παρείχατε στην εταιρεία μας, σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή, καθώς και το δικαίωμα διαβίβασης τέτοιων δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα φορητότητας δεδομένων).

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα δικαιώματα, επικοινωνήστε μαζί μας στο roma5des [στο] outlook.com. Μόλις ασκήσετε οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα δικαιώματα, θα μεριμνήσουμε άμεσα για τα αιτήματά σας και θα σας απαντήσουμε εντός (30) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του. Σε κάθε περίπτωση θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας, προκειμένου να σας ενημερώσουμε είτε για την ικανοποίηση του αιτήματός σας είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που μας εμπόδισαν να το ικανοποιήσουμε.

Σε περίπτωση που πιστεύετε ότι η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων διακυβεύεται με οποιονδήποτε τρόπο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας- χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Πολιτική ασφαλείας

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται μέσω Διαδικτύου διασφαλίζονται με τον πιο σύγχρονο τρόπο εκτέλεσης πληρωμών μέσω Διαδικτύου. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη σελίδα όρων και προϋποθέσεων.

Πολιτική cookies

Αυτή η Πολιτική Cookies εξηγεί τι είναι τα cookies και πώς τα χρησιμοποιούμε, τους τύπους cookies που χρησιμοποιούμε, δηλαδή τις πληροφορίες που συλλέγουμε χρησιμοποιώντας τα cookies και τον τρόπο χρήσης αυτών των πληροφοριών και τον τρόπο ελέγχου των προτιμήσεων cookie. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε, αποθηκεύουμε και διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου μας.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αλλάξετε ή να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας από τη Δήλωση Cookie στον ιστότοπό μας

Μάθετε περισσότερα σχετικά με το ποιοι είμαστε, πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και πώς επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα στην Πολιτική Απορρήτου μας.

Η συγκατάθεσή σας ισχύει για τους ακόλουθους τομείς: roma5design.gr

Η τρέχουσα κατάστασή σας: Δεν δόθηκε συγκατάθεση. Διαχειριστείτε τη συγκατάθεσή σας.

Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση μικρών κομματιών πληροφοριών. Αποθηκεύονται στη συσκευή σας όταν ο ιστότοπος φορτώνεται στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Αυτά τα cookies μας βοηθούν να κάνουμε τον ιστότοπο να λειτουργεί σωστά, να τον κάνουμε πιο ασφαλή, να παρέχουμε καλύτερη εμπειρία χρήστη και να κατανοούμε πώς λειτουργεί ο ιστότοπος και να αναλύουμε τι λειτουργεί και πού χρειάζεται βελτίωση.

Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies;

Όπως οι περισσότερες από τις διαδικτυακές υπηρεσίες, ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies πρώτου μέρους και τρίτων για διάφορους σκοπούς. Τα cookie πρώτου μέρους είναι κυρίως απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου και δεν συλλέγουν κανένα από τα προσωπικά σας δεδομένα.

Τα cookies τρίτων που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπό μας είναι κυρίως για την κατανόηση της απόδοσης του ιστότοπου, του τρόπου με τον οποίο αλληλεπιδράτε με τον ιστότοπό μας, διατηρώντας τις υπηρεσίες μας ασφαλείς, παρέχοντας διαφημίσεις που σχετίζονται με εσάς και γενικά παρέχοντάς σας έναν καλύτερο και βελτιωμένο χρήστη εμπειρία και βοηθήστε να επιταχύνετε τις μελλοντικές σας αλληλεπιδράσεις με τον ιστότοπό μας.

Τι είδους cookies χρησιμοποιούμε;

Βασικά: Ορισμένα cookies είναι απαραίτητα για να μπορείτε να απολαύσετε την πλήρη λειτουργικότητα του ιστότοπού μας. Μας επιτρέπουν να διατηρούμε συνεδρίες χρήστη και να αποτρέπουμε τυχόν απειλές ασφαλείας. Δεν συλλέγουν ούτε αποθηκεύουν προσωπικές πληροφορίες. Για παράδειγμα, αυτά τα cookie σάς επιτρέπουν να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας και να προσθέσετε προϊόντα στο καλάθι σας και να πραγματοποιήσετε ταμείο με ασφάλεια.

Στατιστικά: Αυτά τα cookie αποθηκεύουν πληροφορίες όπως τον αριθμό των επισκεπτών στον ιστότοπο, τον αριθμό των μοναδικών επισκεπτών, τις σελίδες του ιστότοπου που έχουν επισκεφθεί, την πηγή της επίσκεψης κ.λπ. Αυτά τα δεδομένα μας βοηθούν να κατανοήσουμε και να αναλύσουμε πόσο καλά αποδίδει ο ιστότοπος και όπου χρειάζεται βελτίωση.

Μάρκετινγκ: Ο ιστότοπός μας εμφανίζει διαφημίσεις. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την εξατομίκευση των διαφημίσεων που σας δείχνουμε, ώστε να έχουν νόημα για εσάς. Αυτά τα cookies μας βοηθούν επίσης να παρακολουθούμε την αποτελεσματικότητα αυτών των διαφημιστικών καμπανιών.

Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται σε αυτά τα cookies μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν από τρίτους παρόχους διαφημίσεων για να σας εμφανίσουν διαφημίσεις και σε άλλους ιστότοπους στο πρόγραμμα περιήγησης.

Λειτουργικά: Αυτά είναι τα cookies που βοηθούν ορισμένες μη βασικές λειτουργίες στον ιστότοπό μας. Αυτές οι λειτουργίες περιλαμβάνουν την ενσωμάτωση περιεχομένου όπως βίντεο ή την κοινή χρήση περιεχομένου του ιστότοπου σε πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Προτιμήσεις: Αυτά τα cookie μας βοηθούν να αποθηκεύουμε τις ρυθμίσεις και τις προτιμήσεις περιήγησής σας, όπως προτιμήσεις γλώσσας, ώστε να έχετε μια καλύτερη και αποτελεσματική εμπειρία σε μελλοντικές επισκέψεις στον ιστότοπο.

Πώς μπορώ να ελέγξω τις προτιμήσεις cookies;

Εάν αποφασίσετε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας αργότερα μέσω της περιόδου σύνδεσης περιήγησής σας, μπορείτε να κάνετε κλικ στην καρτέλα «Απόρρητο και Πολιτική cookie» στην οθόνη σας. Αυτό θα εμφανίσει ξανά τη ειδοποίηση συναίνεσης που σας δίνει τη δυνατότητα να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας ή να αποσύρετε εντελώς τη συγκατάθεσή σας.

Επιπλέον, διαφορετικά προγράμματα περιήγησης παρέχουν διαφορετικές μεθόδους αποκλεισμού και διαγραφής cookies που χρησιμοποιούνται από ιστότοπους. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας για να αποκλείσετε/διαγράψετε τα cookies. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης και διαγραφής cookies, επισκεφθείτε τη διεύθυνση wikipedia.org, www.allaboutcookies.org.

Εάν αποφασίσουμε να αλλάξουμε την πολιτική απορρήτου μας, θα δημοσιεύσουμε αυτές τις αλλαγές σε αυτήν τη σελίδα. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, συναινείτε σε αυτήν την πολιτική απορρήτου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο